Argomenti: GAWRONSKI

 1. video

  Torino - 17:11

  Durata: 1:05:16

 2. video

  London - 18:18

  Durata: 0:03:34

 3. video

  Londra - 16:39

  Durata: 0:07:51

 4. audio

  Strasburgo - 12:52

  Durata: 0:09:48

 5. audio

  RADIO - 11:40

  Durata: 0:07:18

 6. audio

  Roma - 11:30

  Durata: 0:30:36

 7. audio

  Roma - 10:46

  Durata: 0:36:20

 8. audio

  RADIO - 10:19

  Durata: 0:32:04

 9. video

  Parlamento Europeo

  Durata: 0:04:11

 10. video

  Parlamento Europeo

  Durata: 0:04:11

 11. audio

  SENATO

  Durata: 2:32:42

 12. audio

  RADIO

  Durata: 0:05:01

 13. audio

  RADIO

  Durata: 0:00:01

 14. audio

  TORINO

  Durata: 1:24:00

 15. video

  Parlamento europeo

  Durata: 0:03:12