23 MAG 1996
dibattiti

Consiglio Nazionale dei Cristiano Democratici Uniti

ASSEMBLEA | - ROMA - 00:00 Durata: 9 ore 8 min
A cura di Valentina Pietrosanti
Player
Consiglio Nazionale dei Cristiano Democratici Uniti.

Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Nazionale dei Cristiano Democratici Uniti", svoltasi a Roma giovedì 23 maggio 1996 alle ore 00:00.

Sono intervenuti: Rocco Buttiglione (CDU), Gianfranco Rotondi (CDU), Enrico Bonalberti (CDU), Gianni Verga (CDU), Pietro Tamponi (CDU), Romano Colozzi (CDU), Gemelli (CDU), Maurizio Ronconi (CDU), Luca Marconi (CDU), Sergio Cazzaniga (CDU), Luciano Vairo (CDU), Stefania Fuscagni (CDU), Mario Tassone (CDU), Fabio Garagnani (CDU), De Giuseppe (CDU), Aldo Brandirali (CDU), Piccoli (CDU), Andrea
Rivolta (CDU), Cuscimano (CDU), Roberto Formigoni (CDU), Bartolozzi (CDU), Pierluigi Pollini (CDU), Cesare Cursi (CDU), Alessandro Duce (CDU), Piercarlo Fabio (CDU), Russo (CDU), Giovanni Rossoni (CDU), Chiarotto (CDU), Franco Cimmino (CDU), Raffaele Fitto (CDU), Angelo Sanza (CDU), Teresio Delfino (CDU), Botti (CDU), Rossi (CDU), Pietro Fabris (CDU), Gianfranco Bafundi (CDU), Angelo Donato (CDU).

La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 9 ore e 8 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Ccd, Cdu, Destra, Politica, Polo.

leggi tutto

riduci