Argomenti: ANTIEUROPEISMO

 1. video

  Milano - 21:12

  Durata: 1:45:21

 2. audio

  RADIO - 18:25

  Durata: 0:04:00

 3. audio

  RADIO - 14:27

  Durata: 0:05:24

 4. audio

  RADIO - 12:33

  Durata: 0:16:27

 5. video

  Parlamento Europeo - 11:49

  Durata: 0:36:48

 6. audio

  RADIO - 19:31

  Durata: 0:57:58

 7. audio

  Roma - 10:15

  Durata: 5:36:45

 8. video

  Radio - 16:10

  Durata: 0:10:30

 9. video

  Roma - 16:05

  Durata: 1:49:56

 10. audio

  Roma - 11:30

  Durata: 7:08:17

 11. audio

  RADIO - 7:10

  Durata: 0:20:44

 12. video

  Roma - 20:45

  Durata: 1:53:30

 13. video

  Roma - 11:54

  Durata: 1:14:56

 14. audio

  RADIO - 7:09

  Durata: 0:20:26

 15. audio

  RADIO - 19:31

  Durata: 0:57:51

 16. video

  Varsavia - 12:00

  Durata: 0:12:32

 17. audio

  RADIO - 12:16

  Durata: 0:06:03

 18. audio

  RADIO - 7:00

  Durata: 0:35:38

 19. audio

  RADIO - 18:03

  Durata: 5:54:42

 20. audio

  RADIO - 19:31

  Durata: 0:58:22

Pagine