17 interventi di Giuseppe Giansi

 1. audio

  13:32

  Durata: 0:01:07

 2. audio

  15:26

  Durata: 0:42:36

 3. audio

  11:23

  Durata: 0:00:22

 4. audio

  10:45

  Durata: 1:23:14

 5. audio

  10:03

  Durata: 1:57:49

 6. audio

  12:51

  Durata: 1:41:05

 7. audio

  0:01

  Durata: 1:04:00

 8. audio

  1:49

  Durata: 0:53:00

 9. audio

  1:48

  Durata: 0:00:01

 10. audio

  0:01

  Durata: 1:47:00

 11. audio

  0:55

  Durata: 0:03:00

 12. 1:51

  Durata: 1:14:00

 13. 1:51

  Durata: 0:00:01

 14. Durata: 1:51:00

 15. audio

  0:01

  Durata: 1:09:00

 16. audio

  1:32

  Durata: 0:00:01

 17. audio

  1:11

  Durata: 0:21:00