Argomenti: AZERBAIGIAN

 1. video

  Roma - 15:02

  Durata: 0:09:13

 2. audio

  SENATO - 14:30

  Durata: 0:56:20

 3. video

  SENATO - 8:30

  Durata: 0:56:37

 4. video

  Parlamento europeo - 12:30

  Durata: 0:30:06

 5. audio

  Ancona - 15:30

  Durata: 2:00:00

 6. audio

  Roma - 12:25

  Durata: 0:24:18

 7. video

  SENATO

  Durata: 7:24:45

 8. video

  CAMERA

  Durata: 12:19:32

 9. video

  SENATO

  Durata: 10:00:05

 10. video

  CAMERA

  Durata: 12:47:46

 11. video

  CAMERA

  Durata: 5:28:00

 12. audio

  CAMERA

  Durata: 4:18:58

 13. audio

  CAMERA

  Durata: 2:06:18

 14. audio

  SENATO

  Durata: 0:29:50

 15. audio

  CAMERA

  Durata: 4:33:12

 16. audio

  CAMERA

  Durata: 4:30:50

 17. audio

  SENATO

  Durata: 3:10:02